Skelbæklund • Udstykningsplan

2003

Bygherre:
Au Brønco Dianalund Kommune

 

UDSTYKNINGSPLAN

Vi tog udgangspunkt i de gamle markskel,

og lagde ny beplantnings- og vejlinjer ud i landskabet. Villagrundene knytter sig til disse landskabslinjer og veje.

Landskabsvillarer og rækkehuse ligger mere frit i landskabs rummene.

Landskabs- og udstykningsplan på 115 huse i Dianalund.

Lokalplan i samarbejde med Dianalund Kommune.