Dynamiske boliger • Bebyggelse der udvikler sig med tiden

2011

Bygherre
Kuben mfl.

 

BEBYGGELSE DER UDVIKLER SIG MED TIDEN

Boligbebyggelse der kan knopskyde, når der er brug for mere plads i familierne.

Når beboere køber et rækkehus er der tænkt byggemuligheder ind i situationsplan og facader.

Rådgivning
Skitseprojekt i samarbejde med Kuben.

Bidrag til bolig/kunstudstillingen Living på Louisiana 2012