Fredens Ark • Renovering

2011

Bygherre
Christiania

 

RENOVERING

Renovering af 6500 m2 bevaringsværdig kaserne bygning, som nu huser 77 beboere.

Ny brandstrategi, registrering af svampeskader samt økonomisk overslag. I samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Bygningen var i fare for at blive kondemneret, men byggetilladelse blev opnået.

Rådgivning
Organisering af beboermøder, forhandlinger med Københavns Kommune, byggetilladelse og budget.