Det Åndbare Hus • Forsøgshus

2015

Bygherre
Egen Vinding og Datter

 

FORSØGSHUS

Udstillingshus for den grønne entreprenør, Egen Vinding og Datter i Ringsted.

Demonstrations projekt hvor super åndbare konstruktioner bliver målt og testet over et år, både når huset er beboet, og ubeboet. Gulve og indvendig vægge er bygget af ubrændt ler, og facader og tag har strå overflader.

Huset er diffusions åbent, men dog, lufttæt indvendig konstruktion.

Huset skal præsentere økologiske byggematerialer i et morderne og indbydende hus.

Huset er fri af 1700 tals romantik, men har stadig en blød og organisk udstråling.

Støttet af Realdania, Den A. P. Møllerske Støttefond og Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi.

Rådgivning i alle faser.