Villa på bakken • Almagerbakken

2016

Bygherre
Privat

 

ALMAGERBAKKEN

Forslag til privat villa, på bakketop, ned mod sø.

5 modelforslag, samt skitseprojekt af de valgte forslag.

Skitseprojekt
Der udføres senere et fuldt projekt.