Dansende Huse På Pæle • Et økofællesskab i sammenhæng med naturen

Konkurrenceforslag til åben idekonkurrence

Fremtidens økologiske bebyggelse, hvor alle faktorer er bæredygtige.
Landskabet ligger urørt hen under husene. Her er ikke gravet, flyttet jord eller støbt. De lette træhuse, danser på stylter henover det åbne landskab. Regnvand kan bevæge sig uhindret mod åen, også når vi har de mere og mere almindelige skybrud.

Husene er samlet i socialt overskuelige boligklynger. De er bundet sammen af platforme af træ udformet som et organisk kunstigt terræn, med en ”flod” af et grønt landskab der løber imellem. På dækket mødes naboer med hinanden, her har man indgang til sin bolig og plads til privat ophold foran det enkelte hus.

Bebyggelsen leder ikke sit spildevand ud i det offentlige system, men renser spildevandet i store panterensningsbede. Planterensningsbedene fremtræder som en skov af pil og anden beplantning, hvor der er sparret ud til fæles adgangsveje og parkering. De ca. 7m høje planter danner ligeledes værn mod den trafikerede Grenåvej, og de store bygninger mod nord. Pileskoven danner ryg i bebyggelsen i kontrast til den åbne slette.

Boligerne er enkelt udformede af ens elementer, men varieres ved drejninger og forskydninger i landskabet. Ligeledes vipper tagene i forhold til hinanden. Dette giver variation i bygningsudtrykket for lave anlægsudgifter. Husene er bygget som træhuse med et varmt og imødekommende udtryk, udført helt igennem med naturlige organiske byggematerialer. Konstruktionerne er velisolerede med diffusionsåbne konstruktioner, der tillader kondensfugt at passer uhindret ud i det fri, og skaber et sund indeklima. Det lette byggeri står på skruefundamenter, hvor velisolerede trædæk spænder mellem punktfundamenterne, og danner base for husene.

Bebyggelsen tiltrækker aktive beboere og ildsjæle, der vil gennemføre deleordninger af biler, som vil vedligeholde naturen samt beskytte biodiversiteten. Bebyggelsen har som start rigeligt parkeringspladser, men i takt med at beboerne deles om eller udfaser deres biler nedlægges nogle af disse. I de åbne lysninger hvor der før var parkering kan der så etableres boldbaner, nyttehaver, drivhuse m.m. Alle de beskrevne løsninger har forslagsstillerne gennemført i stor skala i flere byggerier.